Rototec Oy ja Robit Oyj syventävät yhteistyötään

Rototec Oy ja Robit Oyj ovat allekirjoittaneet kattavan yhteistyö- ja toimitussopimuksen. Yhteistyöllä pyritään edistämään geoenergian käyttöä Suomessa ja Pohjoismaissa. Sopimus sisältää myös tuotteiden kehittämistä yhteistyössä vastaamaan toimialan kehitystrendejä, joista mainittakoon yhä syvemmät energiakaivot.

Sopimus on jatkoa yhtiöiden aikaisempaan yhteistyöhön ja on laajuudeltaan edellistä kattavampi.

Rototec Oy on Euroopan suurin geoenergiaratkaisujen toimittaja ja alan innovatiivinen uudistaja. Yhtiö vastaa alan uusiin mahdollisuuksiin uusiutuvan energian laajenevassa käytössä. Rototec on käynnistänyt asiantuntijapalveluiden myyntiä myös Kiinaan, jossa geoenergiaratkaisut yleistyvät voimakkaasti.

Robit Oyj on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen. Energiakaivot on ollut tärkeä ja kasvava segmentti yrityksen toiminnassa. Geoenergiasovellukset ovat laajentuneet yksityistalouksista kerrostaloihin, suuriin liikekeskuksiin sekä varastoihin. Teknologia mahdollistaa nykyään myös jäähdytyksen.

Lisätietoja:

Mikko Ojanne
toimitusjohtaja, Rototec Group
+46 70 952 14 81
mikko.ojanne@rototec.se

Olli Kukkonen
COO, Rototec Group
+358 45 1346
olli.kukkonen@rototec.fi

Share: