Energiakysely: Uusiutuviin energioihin pitäisi kuluttajien mielestä panostaa enemmän niin Suomessa kuin Ruotsissa

Rototecin teettämän tutkimuksen* mukaan kuluttajat kannattavat uusiutuviin energiamuotoihin panostamista niin Suomessa kuin Ruotsissa. Yli puolet vastaajista koki aurinko -ja tuulivoiman, sekä maalämmön tärkeimpinä energiamuotoina, joihin jatkossa pitäisi panostaa enemmän. 68% vastaajista koki maalämmön kiinnostavana energiavaihtoehtona.

Ydinvoimaa kannatti vain noin kolmannes vastaajista. Ruotsissa ydinvoiman kannatus oli hieman korkeampi (38%) ja ruotsalaiset näkivät myös vesivoiman tärkeänä energiamuotona.

75% vastaajista koki maalämmön ympäristöystävälliseksi energiamuodoksi, mutta suurin osa vastaajista kertoi tietävänsä tästä energiavaihtoehdosta kuitenkin liian vähän. Yli 60% vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että maalämpö on käytössä edullinen energiamuoto.

Yli puolet vastaajista koki lentämisen lopettamisen hidastavan eniten ilmastonmuutosta. Autoilun vähentämisen ja auton vaihtamisen vähäpäästöisemmäksi näki merkittäviksi ilmastoteoiksi runsas kolmannes. Lihansyönnin vähentämisen vaikutuksiin ilmastonmuutoksen hidastamisessa uskoi myös noin joka kolmas.

”Lihan syönnin ja autoilun vähentäminen ovat hyvin näkyviä muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä, mutta moni ei tule ajatelleeksi, että asuminen muodostaa suurimman osan keskivertokuluttajan hiilijalanjäljestä**. Lämmitysmuodon vaihtaminen uusiutuvaa energiaa hyödyntävään onkin suurempi ilmastoteko”, sanoo Tuomas Nikkinen, Rototecin kaupallinen johtaja.

Energian valintaan eniten vaikuttavaksi tekijäksi yli 60%:n mielestä nousi edullinen hinta, mutta heti seuraavana, 45%:n mielestä, oli energiatuotannon ilmastoystävällisyys ja fossiilivapaus. 25% vastaajista näki taloutensa sähkösopimuksen vaihtamisen enemmän uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön tai taloutensa energiamuodon vaihtamisen ilmastoystävällisemmäksi tärkeänä ilmastonmuutosta hidastavana tekijänä. Energia tuotannon luotettavuus oli myös kolmanneksen mielestä tärkeää.

”Energian hinta tulee arvioidemme mukaan nousemaan jatkuvasti, jos ja kun perinteiset energiayritykset lähtevät investoimaan uusiutuvaan energiaan yhä enemmän, niin kuluttajien toiveesta, kuin saavuttaaksemme EU:n ilmastotavoitteet. Täten toive edullisesta, mutta samaan aikaan ympäristöystävällisestä energiasta on vaikea saavuttaa nykyisellä energian tuotantotavalla. Ilmastoystävällinen ja kustannustehokas geoenergia onkin hyvä vaihtoehto joko yksin tai esim. aurinkosähköön yhdistettynä, myös osana energiayrityksen tarjoomaa”, kertoo Tuomas Nikkinen.

Tutustu kyselyn tuloksiin »

Lisätietoja: Joanna Viileinen, markkinointi-ja viestintäpäällikkö, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi tai puh. 040 538 33 66. Kuvia: https://material.rotomap.fi

Rototec
Rototec on Euroopan suurin geoenergiaratkaisujen toimittaja ja alan innovatiivinen uudistaja. Geoenergia, sisältäen maalämmön ja maaviileän, on maaperästä kerättävää kustannustehokasta uusiutuvaa energiaa, jonka avulla voidaan sekä lämmittää, että viilentää kaikenkokoisia kiinteistöjä. Rototecin kokonaisvaltainen konsepti kattaa koko prosessin energiajärjestelmän konsultoinnista ja suunnittelusta asennukseen. Vuonna 2007 perustettu Rototec toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 50 miljoonaa euroa. Lisätietoja geoenergiasta ja Rototecista www.rototec.fi

 

*Tutkimus teetettiin Suomessa ja Ruotsissa syyskuussa 2019 ja tutkimukseen vastasi yli tuhat henkilöä kummassakin maassa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset ja ruotsalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1000) keskimääräinen luottamusväli on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

**Esim. Sitran tutkimus: Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/

 

Share: