Rototec toteutti ABB Porvoon maalämpöprojektin osana ABB:n kansainvälistä ”Mission to Zero™”- ohjelmaa

ABB:n Porvoon-tehdas siirtyi hiilineutraaliin tuotantoon osana konsernin ”Mission to ZeroTM ” – ohjelmaa vuonna 2021. Osana ohjelmaa oli uuden energiankierrätysjärjestelmän toteuttaminen, jossa hyödynnetään tuotannon hukkalämpö ja siirryttiin kaukolämmöstä hiilineutraaliin maalämpöön. Porvoo on ensimmäinen ABB:n toimipiste, jossa kierrätetään tehtaan tuotannosta saatavaa energiaa ja käytetään maalämpöä sekä aurinkovoimaa. 

Järjestelmän ensimmäisen toimintavuoden aikana energiatehokkuus parani jo 21 prosenttia, mikä huomattiin ABB:n johdossakin ja Porvoon tehtaan projekti toimii nyt hienona esimerkkinä konsernin muille tehtaille. Lue lisää

 

Share: