Polttamallako maailman parasta kaupunkienergiaa?

Näin vaalien alla lähes kaikki puolueet tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutokseen tulee suhtautua vakavasti ja kaikki keinot sen hillitsemiseksi tulee ottaa käyttöön. Yksi iso osa-alue kokonaisuudessa ja kylmässä Suomessa on rakennusten lämmittäminen, josta aiheutuu n. 30% Suomen tämänhetken päästöistä.

Hyviä päätöksiä on jo tehty, kuten hiilestä luopuminen, mutta vielä paljon on tehtävää. Hiilen polttaminen loppuu, mutta mitä tilalle? Kuinka suuria investointeja polttamalla tuotettavaan energiantuotantoon kannattaa tehdä, ja onko se tulevaisuuden ratkaisu?

Kun muissa pohjoismaissa öljylämmityksestä on jo luovuttu, tai tehty päätös sen lopettamiseksi, tuetaan meillä Suomessa vielä öljyn polttamista halvemman veroluokan muodossa. Tämä tuntuu uskomattomalta usean puolueen ollessa sitä mieltä, että nopeita ja tehokkaita keinoja tulisi ottaa pikaisesti käyttöön. Pienituloisten kansalaisten kohdalla veroluokan poisto ja siitä aiheutuva lämmitysöljyn hinnankorotus koetaan ongelmaksi, mutta siihenkin löytynee helposti lääkkeitä, jos vain on tahtoa.

Kaupunkien kiinteistöissä erilaiset hybridiratkaisut tukevat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta erityisesti keskustojen ulkopuolella olisi mahdollista siirtyä enemmän polttamalla tuotettavasta kaukolämmöstä maalämpöön, aurinkoenergiaan ja muihin vähäpäästöisempiin ratkaisuihin. Tähän tulisi rakentaa kannustimia ja eri vaihtoehtojen välistä vastakkainasettelua vähentää katsomalla asiaa puhtaasti ilmaston näkökulmasta.

Tukia puhtaammalle energialle tulisi harkita siitäkin syystä, että se toisi uusiutuvan energian aloille paljon lisää työpaikkoja. Positiiviset vaikutukset näkyisivät nopeasti myös valtion taloudessa paremman kauppataseen muodossa, kun fossiilisia polttoaineita ei tarvitsisi tuoda ulkomailta valtavia määriä.

Erilaisiin energiatehokkuuteen tähtääviin ratkaisuihin tulisi kannustaa tulevaisuudessa, sillä tehokkain ja halvin keino vähentää päästöjä on käyttää yksinkertaisesti vähemmän energiaa ja tehdä säästöjä siellä missä ne ovat helpoiten saatavissa. Suomessa on edelleen tuhansia kiinteistöjä, joissa kertaalleen lämmitetty ilma puhalletaan ympäri vuoden taivaan tuuliin, ilman että sitä kierrätetään millään tavalla.

Kiinteistöveroa pitäisi käyttää kannustimena niin, että paljon saastuttavat kiinteistöt maksaisivat enemmän. Pitäisi luoda kiinteistökohtainen hiilijalanjälki, joka olisi kiinteistöveron peruste. Kaikille kiinteistöille pitäisi vaatia todellisuuteen perustuva energiatodistus. Se vaatisi energiayhtiökohtaisen CO2-päästöihin perustuvan kertoimen. Sähkön kerroin pitäisi muuttaa samalla vastaamaan todellisia päästöjä.

Ilmastonmuutokseen pitää uskaltaa vaikuttaa rohkeasti ja lämmityksen päästöt ovat osa kokonaisratkaisua. Tehdään rohkealla politiikalla palvelus tuleville sukupolville!


Tomi Mäkiaho, CIO, Head of Consulting Business Unit, Rototec

Share: