Maa on voimaa – mutta koulutuksen puute hidastaa sen hyödyntämistä

”Maa on voimaa – kuka onnistuu sen saamaan?” kysyi Kauko Röyhkä levytyksellään vuonna 1985. Kysymys on tänään ajankohtainen. Maailman parhaan geoenergiapotentiaalin hyödyntäminen uhkaa tyssätä asiantuntijoiden puutteeseen. Lämpöpumppuihin ja geoenergiaan liittyvä koulutus tulisi käynnistää pikimmiten.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n konferenssissa toukokuussa todettiin jälleen, että lämpöpumpuilla on tulevaisuudessa suuri rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lämpöpumput ovat lisääntyneet Suomessakin viime vuosina varsin nopeasti etenkin pientaloissa. Maalämmön ja -viileän hyödyntäminen on pikkuhiljaa yleistymässä myös suurissa kohteissa kuten kauppakeskuksissa, kerrostaloissa, sairaaloissa ja muissa julkisissa kiinteistöissä.

Geoenergiaan liittyvää asiantuntijakoulutusta on tarjolla vähän

Samaan aikaan kun lämpöpumppujen käyttö suurissa kohteissa kasvaa, lisääntyy myös pula ammattitaitoisista suunnittelijoista. Heitä on Suomessa tällä hetkellä vain muutamia. Geoenergiaan tai lämpöpumppuihin liittyvää koulutusta ei nimittäin Suomessa juurikaan tarjota millään koulutusasteella.

Alan kehittäminen ja tiedon jakaminen on pitkälti yritysten varassa. Ne ovat hankkineet osaamisensa lähinnä käytännön oppien ja Ruotsin esimerkkien kautta. Länsinaapurissa lämpöpumppu- ja geoenergiasuunnittelijoita koulutetaan korkeakouluissa, ja suurten, vaativien maalämpö- ja viilennyskohteiden toteuttaminen on arkipäivää. Onneksi lämpöpumppujen luotettavuus, edulliset käyttökustannukset, positiiviset kokemukset sekä tietoisuus ympäristöystävällisyydestä ovat toistaiseksi onnistuneet viemään alaa sitkeästi eteenpäin Suomessakin.

Tietoa lämpöpumpuista kaivataan alan asiantuntijoiden lisäksi kansalaisille, kiinteistönomistajille ja päättäjille. Kuntien rakennusvalvonnassa virkamiehet joutuvat käsittelemään vaativia suunnitelmia, usein ilman riittäviä tietoja ja koulutusta. Tämä saattaa johtaa ympäristöystävällisen ratkaisun torppaamiseen varmuuden vuoksi, virheiden pelossa. Lämpöpumpuista liikkuu paljon myös väärää tietoa ja kielteisiä uskomuksia, kuten kokonaissähkönkulutuksen kasvaminen lämpöpumppujen yleistyessä.

Suomessa erinomainen kallioperä maalämmön hyödyntämiseen

Suomessa panostetaan juuri nyt paljon biotalouden energiahankkeisiin, mutta vanhan opin mukaan kaikkia munia ei kannattaisi laittaa samaan koriin. Maaperämme tarjoaa muiden Pohjoismaiden ohella maailman parhaat edellytykset geoenergian hyödyntämiseen. Lämpöpumput sopivat erinomaisesti yhteen hajautetun energian ja erilaisten hybridiratkaisujen kanssa. Ne ovat merkittävä osa tulevaisuuden ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Lämpöpumppualan kasvu myös kohentaisi valtion taloutta lisäämällä työpaikkoja ja vähentämällä ulkomailta tuotavien fossiilisten polttoaineiden määrää.

Lämpöpumppuihin ja geoenergiaan liittyvää koulutusta pitäisi saada Suomeen mahdollisimman pian niin toiselle asteelle kuin korkeakouluihin, jotta uusiutuvan energian hyödyntäminen ei tyssää ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen. Kun sekä tietoa ja ymmärrystä että suunnittelun ja toteutuksen ammattilaisia on riittävästi, on kiinteistöjen omistajien helppo tehdä päätöksiä uusiutuvaan energiaan siirtymisestä. Rototec on mielellään mukana koulutuksen suunnittelussa ja tarjoamassa harjoittelupaikkoja tuleville geoenergia-alan ammattilaisille.

Ettei kävisi energiaosaamisemme osalta kuten Röyhkä laulussaan jatkaa: ”heräsin eksyneenä ryteikköjen keskellä, hämärässä”.

Alexej von Bagh, toimitusjohtaja, Rototec Group

Share:
Rototec-Maalampo-esite_featured-img

Tutustu maalämmön mahdollisuuksiin