Miksei maalämpöä hyödynnetä enemmän takaamaan hiilineutraali tulevaisuus?

Keskustelu hiilineutraalisuustavoitteista käy kuumana kuin öljypannu, mutta yhä joissain keskusteluissa ja tulevaisuusskenaarioissa nähdään polttaminen päälämmönlähteenä. Maalämpöä ei ole vielä otettu keskusteluihin varteenotettavana vaihtoehtona yhtenä yhteiskuntamme pääenergialähteistä. Miksei maalämpöä voisi hyödyntää laajemminkin takaamaan hiilineutraali tulevaisuus? Suomessa on yksi maailman parhaista kallioperistä maalämmön hyödyntämiseen ja potentiaalia on jopa useiksi miljardeiksi vuosiksi, joten tämä energialähde ei ehdy ihan hetkessä. Olisi vain järkevää ajatella maanläheisesti ja käyttää hyväksi tämä jalkojemme alla oleva ilmastoystävällinen energia.

Maalämpö on sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen — hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Olemme useissa eri yhteyksissä huomanneet, että maalämmön hyötyjä ei tunnisteta tarpeeksi hyvin. Tämä on erittäin mielenkiintoista, jos oikeasti haluamme saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteet vuoteen 2035 mennessä. Eikö olisi parasta tutkia tarkkaan kaikki eri vaihtoehdot ja hyödyntää kaikki mahdollisuudet nopeaan siirtymään kohti hiilivapaata yhteiskuntaa?

Uusiutuva energia ei saisi olla poliittinen kiistakapula vaan yhteinen päätös kaikilta puolueilta sitoutua parempaan tulevaisuuteen –  konkreettisesti. Myös yrityksillä, joiden liiketoiminta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, pitäisi olla mahdollisuus siirtyä uusiutuvaan energiaan esim. maalämpöön aluepolitiikasta huolimatta.

Mitkä maalämmön eli geoenergian hyödyt sitten ovat?

Maalämpöhän on erittäin kustannustehokasta, sillä alkuinvestoinnin jälkeen sen käytöstä koituu pienet käyttökustannukset, koska vain noin 1/4 energiantarpeesta on ostoenergiaa, sähköä, kun loput saadaan kalliosta.  Energian hintojen nousupaine ei vaikuta siis maalämmön hintaan yhtä voimakkaasti. Itseasiassa mitä enemmän hinnat nousevat, sitä kannattavampaa geoenergiasta tulee. Ennusteiden mukaan energian hintojen nousu jatkaa koko ajan kasvuaan. Katso uusin tilasto Energiateollisuuden sivuilta: https://energia.fi/tilastot/kaukolampotilastot/kaukolammon_hinta. Sähkön tukkuhinta taas on laskussa.

Uusiutuvat energiamuodot eivät ole toisiaan pois sulkevia vaihtoehtoja vaan ne tarvitsevat myös toisiaan. Maalämmöstä tulee 100% hiilineutraalia ainoastaan uusiutuvan sähkön avulla. Sähköntuotantoa tullaan tarvitsemaan jatkuvasti lisää mm. sähköautojen lisääntyessä. Itseasiassa maalämpöön siirtyminen on vähentänyt sähkön tarvetta jo nyt, jolloin sähköä voidaan käyttää muuhun kuin lämmitykseen ja viilennykseen. Lue lisää SULPUn tiedotteesta

Ainutlaatuinen siltateknologia lämmön ja sähkön välillä tuo sähköliittymän taakse myös lämmityksen. Uusi älykäs kiinteistöautomaatio pystyy silloin ohjaamaan joustavasti esimerkiksi sähköautopaikkojen ja aurinkopaneelien mukana lämpöpumppujärjestelmää tarpeen ja tarjonnan mukaan. Maalämmön luoma kysyntäjousto voi tulevaisuudessa olla hyvinkin tärkeää yhteiskunnan sähköistyessä yhä enemmän ja sähköverkon ”perusvoiman” vähentyessä, kun muiden uusiutuvien energialähteiden määrä vaihtelee.

Kiinteistöautomaatiolla voidaan pian ohjata kiinteistön kulutusta geoenergialla myös lämmityksessä. Suuremmalla varaajakapasiteetilla voidaan valmistautua aamuista valtakunnallista tehopiikkiä (kun kaikki Suomen toimistotilat ja niiden IV:t aktivoituvat samaan aikaan ja miljoona kahvinkeitintä menee päälle) varten ja geoenergialla voidaan joustaa tilojen tai käyttöveden lämmityksessä.

Jäähdytys maaviileää hyödyntämällä on mahdollista usein vapaajäähdytyksellä pelkillä kiertopumpun kustannuksilla ja pienellä toimilaitelisäinvestoinnilla riippuen ilmanvaihtotavasta. Konejäähdytykselläkin voidaan lauhteet johtaa kaivoihin, jotka varastoivat kesällä lämpöä kallioperässä talvea varten. Näin energiatehokkuus kasvaa entisestään ja energian kierrätys voi myös  vähentää investointikustannuksien tarvetta maalämpökaivokentässä.

Taloyhtiöt ovatkin jo sankoin joukoin huomanneet maalämpöön siirtymisen taloudelliset ja ilmastomyönteiset edut. Tämän positiivisen vireen soisi siirtyvän myös laajemmalti yhteiskuntaamme. Olemme huomanneet, että energiavalinnat herättävät suuriakin tunteita, mutta meillä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus puhtaaseen energiaan ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos etenee ja nyt alkaa olemaan viimeiset hetket vaikuttaa asiaan, jolloin meidän kaikkien täytyy sitoutua toimenpiteisiin sen hidastamiseksi. Äskettäin julkaistu, Britannian valtionvarainministeriön tilaama riippumaton Dasguptan jättiraportti käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutusta myös talouteen biodiversiteetin katoamisen myötä. Lue lisää

Puhdas vesi ja puhdas ilmasto ovat molemmat meidän kaikkien perusoikeuksia

Suomessa on selvästi meneillään maalämpöbuumi. Suurin osa yrityksistä ja päättäjistä on jo huomannut, että maalämpö on uusiutuvaa energiaa. Mutta muutama yksittäinen henkilökohtainen kannanotto ilman faktapohjaa on aiheuttanut alalle haittaa. Kannattammekin ennakkoluulotonta ja avaraa katsantotapaa erilaisiin uusiutuviin energiamuotoihin. Maalämpö esimerkiksi on helposti maisemoitavaa, kustannustehokasta ja ilmastoystävällistä ja toivoisimme sen laajempaa hyödyntämistä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Maalämpö soveltuu hyvin suurten kauppakeskusten, sairaaloiden, päiväkotien kuin teollisuuslaitostenkin lämmitykseen ja viilennykseen.

Ympäristöministeriö linjasi vuosia sitten, että jopa polttonesteen jakeluasema saadaan sijoittaa pohjavesialueelle, jos geologisesti suotuisat olosuhteet täyttyvät. Joten tämäntyyppinen linjaus olisi vähintä mitä voitaisiin odottaa myös maalämpöä koskien. Pohjavesialueen reuna-alueelle voidaan varmuudella porata energiakaivo, kun pohjaveden virtaussuunta on pohjavesialueen ulkopuolelle.  Edes teoreettisessa vahinkotilanteessa ympäristöystävälliset lämmönsiirtonesteet eivät voi kulkea ylävirtaan pohjavesialueen ydinosan suuntaan, se on geologisesti ja fysikaalisesti mahdotonta. Toivoisinkin kuntien rakennusvalvonnalta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta rohkeutta ympäristön kannalta oikeaan päätöksentekoon lupamenettelyissä pohjavesialueen olosuhteet huomioiden.

Ympäristönsuojelua pitäisikin tarkastella ylemmällä tasolla yhtenä isompana kokonaisuutena eikä vesien suojelua ja ilmastotavoitteita erikseen. Puhdas vesi ja puhdas ilmasto ovat molemmat meidän kaikkien perusoikeuksia ja toivoisimme, että lupien käsittelyä tulkittaisiin faktapohjaisesti ja yhtenäisesti siten, että nämä säilyvät puhtaina myös tuleville sukupolville.

Katso lisää maalämmöstä ja miksi As. Oy. Satakielenpuisto Turussa valitsi maalämmön: Rototec ilmastotöissä

 

Jan Herranen
Maajohtaja, geologi

Haluatko keskustella
asiantuntijan kanssa?


Ota yhteyttä

 

Share:
Rototec-Maalampo-esite_featured-img

Tutustu maalämmön hyötyihin

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa?

Jätä meille viesti, mikäli olet kiinnostunut palveluistamme tai sinulla on kysymyksiä geoenergiaan liittyen. Asiakaspalvelumme ottaa sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista.
Myymme suoraan ainoastaan yritysasiakkaille.